พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ในด้านการผลิต

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ในด้านการผลิต

  ธุรกิจของเรา

  เราส่งมอบนวัตกรรมและคุณค่าของออมรอนสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ยานยนต์ ตลอดจนเรื่องของการดูแลสุขภาพ

  เรื่องราว OMRON

  นี่คือวิธีที่เรานำหลักการ OMRON มาปฏิบัติใช้กับงานทางธุรกิจและกิจกรรมขององค์กรในแต่ละวัน

  เกี่ยวกับออมรอน

  เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในทั่วโลก

  Omron ประเทศไทย

  OMRON Automotive Electronic Co., Ltd. (OMT)

  1/81 Moo 5, Rojana Industrial Park, Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
  TEL: (66) 35 227 169/174   FAX: (66) 35 227 167/168

  OMRON Electronic Components Co., Ltd. (OCB-TH)

  Phaholyothin Place Building, 41st Floor, 408/166, Phaholyothin Road, Samsen-nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
  TEL: (66) 2 619 0292   FAX: (66) 2 619 0624 5

  OMRON Electronics Co., Ltd. (OEP-TH)

  Rasa Tower 2, 16th Floor, 555 Phaholyothin Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
  TEL: (66) 2 942 6700   FAX: (66) 2 937 0501

  OMRON HEALTHCARE (THAILAND) Co., Ltd.

  Unit 2411, 24th Floor, 1 Empire Tower, South Sathorn road, Yannawa Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
  TEL: (66)2 670 4099   FAX: (66) 2 670 2113