เกี่ยวกับออมรอน

ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา เราส่งมอบระบบการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย การจัดการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการโดยสำรวจความต้องการของสังคม และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

เรามีกิจการใน
35 ประเทศ
เราเสนอบริการใน
110 ประเทศ

เราอยู่ร่วมกับสังคมไทยมากว่า 20 ปี

ประเทศไทยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของ OMRON เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 20 ปี และตอนนี้เราปฏิบัติการผ่านบริษัทสาขาสี่แห่ง ซึ่งว่าจ้างพนักงานชาวไทยราว 600 คน

พันธสัญญาของเรา

เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยดังเช่นในประเทศอื่น ๆ ด้วยความสำนึกอย่างแรงกล้าต่อบริบททางสังคม เราแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างจริงจังเพื่อมีส่วนช่วยในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ พลังอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการของเราในไทยยังเป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคี และเรามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

วิดีโอเกี่ยวกับงาน: วิสัยทัศน์ของ Omron
1995 การจัดตั้ง OEP เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ FA
2000 การจัดตั้ง OCB เป็นบริษัทจำหน่ายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
2004 การจัดตั้ง OMT เป็นสถานที่การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
2011 การจัดตั้ง OHS เป็นบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ

หลักการ

"สัมผัสถึงวันพรุ่งนี้" คำแถลงการองค์กรของ OMRON แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้น

แต่ละขั้นแห่งความสำเร็จ

ย้อนรอยประวัติความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมของเราตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจของเราโดยนาย Kazuma Tateisi และพบคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้ออมรอนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในวันนี้

สารจาก Yoshihito Yamada

“พลังที่ขับเคลื่อนให้เราอุทิศตนเองเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างไม่ย่อท้อในตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือ ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของพนักงานของเราที่จะทำงานเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังที่ประกาศในคติพจน์ของบริษัทที่ว่า เราทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”