แต่ละขั้นแห่งความสำเร็จ

ประวัติของบริษัทออมรอน เริ่มต้นขึ้นในปี 2476 เมื่อ Kazuma Tateisi ผู้ก่อตั้งบริษัทได้คิดค้นตัวจับเวลาที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์ เราได้เผชิญกับความท้าทายมากมายในหลายปีที่ผ่านมา มีการลองผิดลองถูกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เนื้อหาในบทนี้เล่าถึงประวัติของออมรอนโดยย่อและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเรา โดยเริ่มที่ตัวจับเวลาที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์

นอกจากจะสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารงานใหม่ ๆ แล้ว Tateisi ยังให้ความสนใจอย่าง ยิ่งในเรื่องของศิลปะและสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นผู้แผ้ว ทางสำเร็จแห่งอนาคตให้แก่เรา ความสนใจในโลกกว้างสื่อให้เห็นถึงปรัชญาในการบริหารองค์กรของTateisi ความรู้ ประสบการณ์ และความเชื่อ ได้ผลักดัน Tateisi ให้นำความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หรือความคิดที่เกินกว่าจินตนาการมาทำให้เป็นจริง

Move your mouse over the milestones or tap on it for more details.

1933

จุดกำเนิดของนวัตกรรม

ตัวจับเวลาที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์

ตัวจับเวลาประเภทพรีเลย์ป้องกันด้วยการเหนี่ยวนำ ซึ่งมีความเร็วที่แม่นยำสูงถึง 1/20 วินาที ช่วยให้ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่คมชัด

1935

ก่อตั้งโรงงานผลิตรีเลย์

รีเลย์เอนกประสงค์สำหรับแผงสวิตช์

รีเลย์ป้องกันแบบเหนี่ยวนำถูกพัฒนาขึ้นเมื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าแผงสวิตช์ ซึ่งผลิตขึ้นตามรีเลย์แรงดันที่ใช้ในตัวจับเวลาสำหรับเครื่องเอ็กซเรย์

1943

การขยายการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ความสำเร็จของสวิตช์ความแม่นยำสูงที่ผลิตในญี่ปุ่น

ออมรอนพัฒนาสวิตช์ความแม่นยำสูงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทำการผลิตในประเทศ ถือเป็นผู้ผลิตสวิตช์ประเภทนี้รายแรกในญี่ปุ่น และเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานถึงกว่า 100,000 ครั้ง

1960

ความก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติโดยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

“สวิตช์ในฝัน”

ออมรอนเปิดตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าโซลิดสเตทสวิตช์ ซึ่งไม่มีหน้าสัมผัส ในงานมหกรรมสินค้านานาชาติที่โอซาก้า “สวิตช์ในฝัน” นี้ มีอายุการใช้งานได้นานถึง 100 ล้านรอบการใช้งาน

1963

ก้าวแรกสู่เรื่องสมองกล

เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

เราคือผู้ผลิตเครื่องจำหน่ายตั๋วเครื่องแรกของโลก ที่สามารถออกตั๋วอาหารได้ถึง 3 แบบ โดยเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกที่ห้างไดมารู เมืองเกียวโต

1964

ปัญหาเกี่ยวการควบคุมการจราจร

สัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ

ออมรอนพัฒนาสัญญาณไฟจราจรระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อยานพาหนะ เพื่อช่วยในการควบคุมการจราจรโดยนำมาใช้อย่างได้ผลดีเยี่ยมที่สี่แยกใหญ่ในเมืองโตเกียว

1967

ระบบการทำงานสำหรับสถานีรถไฟโดยไม่ใช้แรงงานคน

ระบบประตูตรวจตั๋วแบบอัตโนมัติ

ออมรอนได้พัฒนาและติดตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติที่ไม่ต้องพึ่งแรงงานคนเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับสถานีคิตะเซนริของรถไฟฮันกิว

1970

วิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่สังคมในอนาคต

ทฤษฎี SINIC

ทฤษฎี “ Seed Innovation to Need Impetus Cyclic Evolution ” (SINIC) ของออมรอน แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและสังคมนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างใรในวัฏจักรความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบและปัจจัยร่วม

1971

จุดเริ่มต้นยุคที่ไม่ต้องพกพาเงินสด

เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ

เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ ระบบออนไลน์เครื่องแรกของโลกที่ใช้บัตรแถบแม่เหล็ก นี่คือจุดเริ่มต้นระบบบัตรแถบแม่เหล็กที่ใช้กันในปัจจุบัน

1972

ระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ระบบ SYSMAC PLC

ออมรอนพัฒนาระบบ “SYSMAC” ซึ่งเป็นระบบควบคุมขั้นตอนการทำงานที่สามารถตั้งโปรแกรมได้สำหรับเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านระบบการควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ และสามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

1974

สร้างความนิยมการใช้เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ

เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะรุ่นออมรอน-8

ออมรอนนำเครื่องคิดเลขราคาถูกรุ่นออมรอน 800 (aka OMRON-8) ออกสู่ตลาด ซึ่งนำไปสู่ความนิยมในการใช้เครื่องคิดเลขที่แพร่ขยายไปทั่วโลก

1978

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูแลสุขภาพ

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลและเครื่องวัดความดันโลหิต

การมุ่งเน้นเรื่องการเก็บข้อมูลชีวภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของเรา ได้นำไปสู่นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลและเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล

1987

คว้าจับแม้สิ่งที่สัมผัสไม่ได้

เทคโนโลยี Fuzzy Logic

ออมรอนผลิตเครื่องควบคุม Fuzzy ที่ทำงานได้เร็วที่สุดในโลก และสามารถทำงานได้หลายอย่าง และเป็นผู้ผลิตชิปไมโครคอมพิวเตอร์แบบ Fuzzy รายแรกของโลก ซึ่งต่อมาได้นำมาใช้ในอุปกรณ์ระบบควบคุมของเรา

1991

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบขณะทำการผลิต

วิวัฒนาการเทคโนโลยีด้านการรับข้อมูล

ออมรอนได้ผสมผสานเทคโนโลยีด้านการรับข้อมูลและการประมวลข้อมูลเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายด้วยระบบ F300 Vision และ VT-WIN สำหรับระบบต่าง ๆ

2002

“ออมรอนแห่งที่ 2” ในประเทศจีน

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคและฐานการผลิตในประเทศจีน

ศูนย์กลางการบริหารออมรอมประจำภูมิภาคสำหรับกลุ่มประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งโรงงานหลักเพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น

2009

การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีของออมรอนด้านการรับข้อมูลและระบบการควบคุม

การเปิดธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นำไปสู่การผลิตสินค้าออมรอนกลุ่มที่ช่วยประหยัดพลังงาน และได้เกิดระบบการสร้างมโนภาพของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรียกว่า “ene-brain” ขึ้นเป็นครั้งแรก ระบบนี้จะวิเคราะห์พื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าอย่างอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงานลง