หลักการ

หลกัการของ Omron

หลักการของ Omron แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงของเรา

หลักการของ Omron เป็นเสาหลักแห่งการตัดสินใจและการกระทำของเรา หลักการนี้ผูกพันเราไว้ด้วยกันและเป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลัง Omron

พันธกิจของเรา

เพื่อพัฒนาชีวิตและส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น

พันธกิจของเรา

เพื่อพัฒนาชีวิตและส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น

พันธกิจของเราสรุปความหมายของวลีที่ว่า ‘ธุรกิจควรสร้างคุณค่าแก่สังคมผ่านหลักการปฏิบัติงานสำคัญ’ (คัดลอกมาจากคำกล่าวของ Kazuma Tateishi ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทของเรา “บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อบริษัทนั้นได้คืนประโยชน์กลับสู่สังคมนอกเหนือไปจากการแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว") บทสรุปนี้แสดงให้เห็นถึงคำนิยามที่กระชับกว่า ซึ่งทำให้พนักงานของเราทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • ค่านิยมของเราที่มีต่อโลกใบนี้และพันธกิจของเราจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา
  • การตอบสนองความคาดหวังของสังคมนำไปสู่การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การเติบโตทางอาชีพอย่างต่อเนื่องของพนักงาน และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
  • เราแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ให้แก่สังคมอยู่เสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ค่านิยมของเรา

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของสังคม

เป็นผู้ที่ริเริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับอนาคต

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของสังคมนั้นสร้างสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากการค้นพบความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา ในสังคม เรามอบคุณค่าให้สังคมโดยคาดการณ์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของสังคมนำไปสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและขับเคลื่อนเราให้ค้นหาหนทางและทัศนคติใหม่ๆ ในการทำงานของเรา เราพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อให้ลูกค้าใช้ได้ง่ายขึ้น

และเราก็ยังคงมองการณ์ไกล มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้รับทราบถึงความต้องการในสังคมที่แฝงเร้นอยู่และใช้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสังคมเหล่านั้น

ท้าทายความสามารถของเราเอง

แสวงหาความท้าทายใหม่ๆ ด้วยความกระตือรือร้นและความกล้าคิดกล้าทำ

การท้าทายความสามารถของเราเองนั้นทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าใหม่ๆ วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลา

เราท้าทายความสามารถของตัวเราเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนำไปสู่ความ เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น สิ่งนี้ยึดติดกับค่านิยมของเราที่ว่านวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของสังคม

ยิ่งเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่ยากอย่างไม่หวาดหวั่นมากเท่าไร เราก็จะมีความปิติยินดีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จ และสิ่งนี้ส่งผลให้เราทุกคนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเราจะผ่านความล้มเหลวและความสำเร็จหลายครั้งหลายครา แต่สิ่งเหล่านั้นทำให้เราเติบโตไปด้วยกันและสร้างบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ค่านิยมของเรา

ให้เกียรติและมีความเคารพต่อทุกคน กระทำด้วยความซื่อสัตย์และส่งเสริมศักยภาพของทุกคน

การให้เกียรติและเคารพต่อทุกคนเป็นมากกว่าความเคารพพื้นฐานสำหรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ บุคลิกส่วนบุคคล และความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล การให้เกียรติและมีความเคารพต่อทุกคนนั้นเป็นค่านิยมหลักที่เป็นรากฐานของกิจกรรมทุกประเภทของเราในการแสวงหาคุณค่าในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และคำมั่นสัญญา

เราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับบุคคลต่างๆและสังคม และนี่เป็นหลักสำคัญของการก่อตั้งบริษัทของเราขึ้นมา

เราเชื่อในศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานของเราแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น การให้เกียรติและมีความเคารพต่อผู้อื่น ตลอดจนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราให้อยู่ในระดับสูงสุด