อาชีพการงานที่ออมรอน

ที่ออมรอน เราเชื่อว่าคนคือหัวใจของธุรกิจ เราจึงทุ่มเทการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของเรา เราให้เวลา ลงแรง และลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนมีความสุขกับการทำงานที่ยึดถือเป็นอาชีพได้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตำแหน่งงานหนึ่ง

เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตโดยดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจ มีการสื่อสารที่เปิดกว้างรับความคิดเห็น และมีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้การมาทำงานเต็มไปด้วยความสุข ความผูกพัน และมีความหมายสำหรับทุกคน

Janice Lim

“วัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของออมรอนในเรื่องการสนับสนุนนวัตกรรมนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ระหว่างพนักงานทั่วโลกในโครงการต่าง ๆ ของเรา เป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่ดิฉันชอบมาก ๆในการทำงานที่นี่ และยังช่วยให้ดิฉันได้สัมผัสงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งเท่ากับเป็นการพัฒนาตนเองทั้งในหน้าที่การงานและในแง่ทักษะส่วนตัวอีกด้วย”

  • Janice Lim, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
  • สิงคโปร์/ศูนย์การบริหารงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ms. Fenita Enggraini

“ค่านิยมขององค์กรที่ออมรอนสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ดิฉันเสมอมา ดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้น เราชื่นชมหลักการพื้นฐานที่เรายึดถือร่วมกันนี้ โดยการมอบให้แก่เพื่อนรวมงานของเราที่นำวัฒนธรรมองค์กรนี้ไปปฏิบัติจริงในการทำงานและการดำเนินชีวิต”

  • Ms. Fenita Enggraini, รักษาการแทนผู้จัดการแผนกการผลิต
  • ประเทศอินโดนีเซีย/ ฝ่ายการผลิต