นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท OMRON Asia Pacific Pte Ltd. (“ออมรอน”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และตระหนักดีว่าข้อมูลสำคัญเป็นส่วนสำคัญของความเป็นส่วนตัว ดังนั้นออมรอนจึงดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย และมีคำชี้แจ้งที่ชัดเจนว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และจะต้องมีการจัดการและการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

ประเทศและภาษาของคุณนั้นจะถูกจดจำโดยใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของออมรอน เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้สะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ของออมรอน คุกกี้ในเว็บไซต์ของออมรอนนั้นไม่ได้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ถ้าคุณปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้คุณก็ยังคงสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของออมรอนได้ แต่บางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องได้