เรื่องราว Omron

เครื่องจักรสามารถเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างหลากหลาย

การสร้างภาพ 3 มิติกลางอากาศ – ป้ายบอกทางสู่อนาคต

ผู้นำในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการแสดงภาพเท่านั้นที่สามารถคาดการณ์ความต้องการของสังคมในอนาคตและสร้างความสะดวกสบายด้วยทคโนโลยีการแสดงภาพที่จะพัฒนาขึ้น

การจราจรที่คล่องตัวสำหรับอนาคตที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

มีเพียงระบบควบคุมการจราจรที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศหรือเมืองเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนการไหลทางจราจรของผู้คนและสินค้า - นี่เป็นความเชื่อของเรา

สังคมไทยและ Omron

กับการเติมเต็มความปรารถนาของทุกคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดียืนยาวขึ้น

การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีเป็นความปรารถนาของทุกๆคนดังนั้นทำไมไม่เริ่มต้นจัดการสุขภาพของคุณเองที่บ้านเพื่อรักษาความมีสุขภาพดีและป้องกันโรคเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนความพยายามของคุณ