พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ในด้านการผลิต

พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ในด้านการผลิต

ผู้ผลิตจำนวนมากกำลังเผชิญภาวะลำบากที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าระบบอัตโนมัติจะทำให้ผลิตสินค้าได้จำนวนมาก แต่ยังมีอุปสรรคและต้นทุนที่มากยิ่งในการปรับเปลี่ยนรุ่นในการผลิต อย่างที่คุณทราบ แม้เครื่องจักรอย่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเป็นที่ต้องการสูงเนื่องด้วยความแข็งแกร่งและความเร็ว แต่ยังคงขาดความสามารถในการปรับตัว ความชำนาญ และทักษะด้านความคิดของมนุษย์ที่ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะประสบผลสำเร็จได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้น

Omron 3-i และหลักสำคัญในการทำงานร่วมกัน

Omron 3-i แนวคิดการผลิตที่ผลักดันให้สร้างโรงงานอัจฉริยะตามหลักสำคัญสามประการ ได้แก่ ความชาญฉลาด, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการทำงานร่วมกัน ในบทสรุปของซีรีส์ 3-i นี้ เราจะเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ตัวล่าสุด (Cobots) โดยเฉพาะวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการทำงานร่วมกันระหว่างเราและเครื่องจักร

Cobots และการทำงานร่วมกับเครื่องจักร

Cobots ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับมนุษย์ ไม่เหมือนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเดิมในห้องทำงานเฉพาะที่จำกัดและคับแคบ หุ่นยนต์ Cobots ที่มีขนาดเล็กและฉลาดยิ่งขึ้น ช่วยรองรับภาระงานในแต่ละวันของคนงาน ซึ่งลดการใช้แรงงานมนุษย์อย่างไม่เหมาะสมลงได้อย่างมาก พร้อมกันนั้นก็เพิ่มอัตราปริมาณการผลิตโดยรวม

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของบุคลากรที่อยู่ใกล้หุ่นยนต์เหล่านี้ ผู้ออกแบบหุ่นยนต์ได้ทำการลดแรงปะทะจากหุ่นยนต์ Cobots นอกเหนือไปจากการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาและหลีกเลี่ยงการปะทะ หุ่นยนต์ Cobots เคลื่อนที่อัตโนมัติบางตัว เช่น Omron Lynx มีฟังก์ชันปรับเปลี่ยนเส้นทาง ช่วยให้เคลื่อนที่ได้รอบคนงาน ทางเดินในอาคารที่แคบ และพื้นที่ปฏิบัติงานที่พลุกพล่าน

ท้ายที่สุด หุ่นยนต์ Cobots สามารถถูกสอนและนำไปใช้งานได้ง่าย จึงมีประโยชน์รอบด้านอย่างยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับการผลิตทุกขั้นตอน บางรุ่นกำหนดค่าได้จากระยะไกลและเรียนรู้ผ่านการสาธิต ซึ่งเตรียมการสู่กลวิธี "Plug and Produce" ด้านการผลิตอย่างแท้จริง

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่มากขึ้นของหุ่นยนต์ Cobots ที่ก้าวลํ้า

หุ่นยนต์ Cobots รุ่นสูง สามารถรองรับซอฟต์แวร์ที่หลากหลายพร้อมทั้งเพิ่มการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเพิ่มความน่าสนใจโดยรวมของหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้อีกด้วย

การตั้งโปรแกรมการทำงานร่วมกัน - ชุดซอฟต์แวร์ตั้งโปรแกรมการกำหนดค่าและการติดตามร่วมกันในแพ็คเกจเดียว จุดเด่นบางส่วน ได้แก่ การตรวจสอบความผิดพลาดของตัวแปร การแก้ไขกราฟฟิกเคลื่อนไหวที่ยอมรับการแก้ไขตามเวลาจริง และการจำลองการทำงานเพื่อเพิ่มความง่ายในการทำโปรแกรม

การออกแบบเครื่องจักรที่ทำงานร่วมกัน - ซอฟต์แวร์จำลองขั้นสูงระหว่างขั้นตอนการออกแบบหุ่นยนต์ การเคลื่อนที่อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทดสอบที่แม่นยำและแนวเคลื่อนที่ที่ถูกต้องในแบบ 3 มิติ ซึ่งจำลองทั้งฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะหรือโปรแกรมรวมการทำงานทั้งหมด

การริเริ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรของ BMW

โรงงานของ BMW ในสปาร์ตันเบิร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่เริ่มนำหุ่นยนต์ Cobots กลับมาใช้ในปี 2556 ต้นแบบก่อเกิดเป็นทีมมนุษย์และเครื่องจักรซึ่งทำงานควบคู่กันในสายการประกอบประตู ก่อนหน้านี้ คนงานจะหมุนเวียนกันทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงเพื่อไม่ให้ข้อศอกเจ็บ ตอนนี้หุ่นยนต์ Cobots สี่ตัวรับหน้าที่งานที่ต้องใช้แรงมาก และงานที่มีอุปสรรคทางหลักสรีรศาสตร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมและความเสมอต้นเสมอปลายของผลิตภัณฑ์

การศึกษาวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ที่โรงงานของ BMW พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมที่มีแรงงานมนุษย์หรือหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว ซึ่งลดเวลาสูญเปล่าของคนงานได้มากถึง 85%.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี 2558 ผู้ผลิตรถยนต์เริ่มใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ Cobots เพื่อใส่จุกยางแข็งในจุดที่เข้าถึงยากทั่วตัวถังรถ การทดสอบเครื่องจักรเหล่านี้ประสบผลสำเร็จในงานที่ยากอื่น ๆ อีกด้วย เป็นไปได้ว่าหุ่นยนต์จะเพิ่มจำนวนขึ้นสองหรือสามเท่าจากเดิม โดยมีหุ่นยนต์ Cobots ทำงานควบคู่กับหุ่นยนต์รุ่นเก่า

การทำงานร่วมกัน: ระบบที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตอยู่ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่คงที่ ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการหยุดชะงักทั่วโลกที่เป็นประวัติการณ์ เรามาถึงจุดเปลี่ยนที่มาตรฐานระบบอัตโนมัติไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดอีกต่อไป เช่น การตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล สิ่งที่เราต้องการโดยด่วน คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ใกล้เคียงกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ การทำงานควบคู่กันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกัน เครื่องจักรกลไม่ได้เจาะจงเข้ามาแทนที่คนงานในโรงงาน หากแต่จะมาดูแลงานที่ต้องทำซํ้า ๆ และงานที่มีอันตรายเพิ่มขึ้น

ทำให้แรงงานมนุษย์มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและไต่ระดับสู่วัฏจักรที่มีคุณค่ายิ่งขึ้น การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะสร้างแบบอย่างวิวัฒนาการของระบบอัตโนมัติต่อ ๆ ไป ซึ่งล้วนเป็นใจความสำคัญของแนวคิด Omron 3-i อันเป็นหลักการสำคัญสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์และธุรกิจระบบอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรมติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด