การสร้างภาพ 3 มิติกลางอากาศ – ป้ายบอกทางสู่อนาคต

ยกตัวอย่างป้ายที่สนามบินซึ่งมีลูกศรชี้ทางผู้โดยสารไปยังห้องรับรอง ตอนนี้สามารถแสดงเป็นภาพสามมิติในพื้นที่เปิดโล่งได้แล้ว โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติกลางอากาศของ Omron ในการทำป้ายบอกทางบนเครื่องบิน เราสามารถทดแทนป้ายบอกทางแบบเก่าที่มีเพียงลูกศรแต่ไม่มีคำอธิบายบอกทางเพิ่มเติม (เนื่องจากพื้นที่ติดป้ายที่จำกัดบนเครื่องบิน) ด้วยป้าย 3 มิติที่แสดงภาพลูกศรกลางอากาศซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง จึงสามารถเพิ่มเติมคำอธิบายบนป้าย เช่น “กรุณาเดินขึ้นบันไดไปด้านหลังเครื่องด้วยค่ะ” ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยไม่กีดขวางและปลอดภัย

การสร้างภาพ 3 มิติกลางอากาศทำโดยการให้แสงจาก LED ส่องผ่านไปที่แผ่นใสซึ่งมีเลนส์ Fresnel (เลนส์พิเศษที่ทำหน้าที่หักเหมุมของลำแสง) ฝังอยู่จำนวนนับหมื่นชิ้น แสงจะหักเหมุมขึ้นไปรวมกันเกิดเป็นภาพ 3 มิติเหนือแผ่นใส เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถสร้างภาพ 3 มิติกลางอากาศได้โดยใช้เพียงหลอด LED และแผ่นใส อย่างละ 1 ชิ้นเท่านั้น ทำให้การสร้างภาพ 3 มิติทำได้ในทุกพื้นที่และนำไปใช้งานประเภทไหนก็ได้โดยไม่มีขีดจำกัดใดๆ

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด