การผลิตแบบผสมผสานสำหรับ

การผลิตแบบผสมผสานสำหรับโรงงานอัจฉริยะ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันตั้งแต่เครื่องใช้ในบ้านไปจนถึงรถยนต์มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มและผลกระทบเช่นเดียวกันนี้กำลังเกิดขั้นในอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไป เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานร่วมกัน ในปัจจุบันและยุคของโรงงานอัจฉริยะ พื้นที่การผลิตเปรียบเสมือนเส้นทางข้อมูลสำคัญที่มองไม่เห็น ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

3-i และเสาหลักแบบผสมผสานของ Omron

แนวคิดการผลิต 3-i ของ Omron สะท้อนถึงวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ Industry 4.0, Big Data, Internet of Things (IoT) ตลอดจนวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ พิจารณาได้ว่า 3-i เป็นเหมือนต้นแบบในการสร้างโรงงานอัจฉริยะที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่นและดียิ่งขึ้น ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์ชั้นนำ สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงจะทำให้กำลังผลิตเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอาจนำสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งจะเร่งการสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็วที่สุด ช่วยให้เราเข้าใกล้การผลิตอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ได้อย่างอิสระและเต็มที่มากยิ่งขึ้น

3-i ของ Omron ตั ้งอยู่บนสามเสาหลักที่สําคัญคือชาญฉลาด มีความผสมผสาน และตอบสนองได้ทันที ในส่วนที่สองของชุด 3 i นี ้ เราจะค้นหาเสาหลักที่มีความผสมผสานเพื่อบรรลุเป้ าหมายในการผสมผสานเทคโนโลยีอย่างไร้รอยต่อผ่านการควบคุมขั ้นสูง

แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร

ปัจจุบัน มีแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ซับซ้อนเพื่อเติมเต็มการควบคุมและจัดการโรงงานโดยเฉพาะ โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้อุปกรณ์เครื่องจักรทั้งหมดทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน

รวมทั้งมีความสามารถใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น เช่น การเคลื่อนไหวแม่นยำเป็นพิเศษ วิทยาการหุ่นยนต์อัจฉริยะ และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น และกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเร็วที่เหนือชั้นโดยไม่สูญเสียความถูกต้องแม่นยำ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการกำหนดขั้นตอนการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

นี่คือคุณสมบัติสองอย่างที่ใช้จำแนกแพลตฟอร์มเหล่านี้

 • สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบครบวงจร (IDE) และซอฟต์แวร์
 • ระบบเชื่อมต่อแบบครบวงจร

IDE - เครื่องมือแบบครบวงจรสำหรับระบบอัตโนมัติ

IDE คือชุดซอฟแวร์ที่เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ กำหนดค่า จำลอง และตรวจสอบในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบอัตโนมัติของโรงงานและระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะรุ่นต่อไป

 • การควบคุมการเคลื่อนไหว
  การควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และแรงบิดตามเวลาจริงที่สอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานที่นุ่มนวลและเชื่อถือได้ และยังเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำได้ในเวลาเดียวกัน
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย
  ขณะนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดสามารถใช้งานและวิเคราะห์ร่วมกันได้แล้ว ซึ่งช่วยให้บริหารจัดการฟังก์ชันด้านความปลอดภัยดังเช่นการปิดแบบฉุกเฉินและประตูนิรภัยทำได้ง่ายขึ้น
 • การตรวจสอบด้วยกล้อง
  นอกจากการตรวจสอบและการจัดอันดับการใช้งานแล้ว ขั้นตอนวิธีในการค้นหารูปทรงรุ่นใหม่ยังเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุให้มากยิ่งขึ้นด้วย
 • วิทยาการหุ่นยนต์
  ใช้งานหุ่นยนต์จำนวนมากโดยไม่ต้องออกแรง และใช้ประโยชน์จากความสามารถของ "ชุดคำสั่งควบคุมระบบหุ่นยนต์แบบอิงตามเวลา" แบบใหม่ล่าสุด เพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายขึ้น
 • ระบบการตรวจจับ
  เก็บรวบรวมและสร้างความสอดคล้องให้กับข้อมูลการตรวจจับและการจัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำโดยใช้ระบบเครือข่าย องค์ความรู้ในการผลิตที่สะสมไว้ ก็สามารถกลายเป็นทรัพย์สินที่มิอาจประเมินค่าได้เช่นกัน
 • ข้อมูล
  การสื่อสารตามเวลาจริงด้วยฐานข้อมูลภายนอก และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยในการทำ

ระบบเชื่อมต่อแบบครบวงจรสำหรับเครื่องจักรทั้งหมด

การควบคุมเครื่องจักรและการบริหารจัดการข้อมูลในโรงงานได้อย่างฉับไว จะเกิดขึ้นได้ด้วยระบบเชื่อมต่อที่รวดเร็วและครอบคลุมทั่วถึงเท่านั้น เพื่อเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในองค์กรและเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกัน นี่คือสาเหตุที่แพลตฟอร์มสำหรับระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ดีที่สุดมีการรองรับการใช้ EtherCAT ในฐานะที่ EtherCAT เป็นเครือข่ายมาตรฐานระดับโลกที่ใช้ในระบบอัตโนมัติของโรงงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพของเครือข่ายที่รวดเร็วที่สุด และมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากที่สุดถึง 192 เครือข่าย

คุณประโยชน์ของวิธีผสมผสานแบบครบวงจร

ธุรกิจสามารถพิจารณาเลือกใช้แพลตฟอร์มการผลิตแบบครบวงจรและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร เพื่อเกิดประโยชน์สองประการที่แตกต่างกัน ในมุมของวิวัฒนาการการควบคุม การใช้ระบบควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาการผลิตหลายอย่างที่มีอยู่ ลดภาระงานของพนักงาน และลดการหยุดเป็นช่วงของการผลิต เช่น การตรวจสอบและป้องกันการสั่นสะเทือน สำหรับการเคลื่อนย้านสินค้าด้วยความเร็วสูง

ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเทคโนโลยีการปรับจูนอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร แม้ว่าการตรวจสอบด้วยตาเปล่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการหยุดระหว่างผลิต แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงงานมากและไม่สามารถทำได้ทันในการผลิตจริง

นี่คือจุดที่ทำให้เทคโนโลยีกายภาพไซเบอร์กลายมาเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง สิ่งนี้สามารถเอาชนะข้อจำกัดดังกล่าวได้ด้วยการจำลองข้อมูลจริงในสภาพแวดล้อมเสมือน ก่อนที่จะป้อนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับไปยังเครื่องจักรที่ปฏิบัติงานอยู่จริง การผสานโลกเสมือนและโลกจริงมีศักยภาพที่จะบูรณาการการผลิต สร้างมูลค่าใหม่ด้วยเครื่องจักรที่ทำงานได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การนำทางการปฏิวัติการผลิตโดย ฮาร์เลย์ เดวิดสัน

โรงงานผลิต, ของฮาร์เลย์ เดวิดสันในสหรัฐฯ เครื่องจักรทุกเครื่องมีการเชื่อมต่อ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผ่านทางระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะนำมาใช้เพื่อคาดคะเนความต้องการด้านการบำรุงรักษาเพื่อขจัดการหยุดชะงักของการผลิต รวมทั้งเพื่อระบุปัจจัยที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและการส่งผ่านข้อมูล

สิ่งนี้ทำให้เจ้าของบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ชื่อดังรายนี้สามารถกำหนดระยะเวลา (ที่คลาดเคลื่อนไม่เกินสิบวินาที) ในการติดตั้งทุกองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำ และแจ้งผู้จัดการสายงานให้ทราบถึงปัญหาได้เป็นส่วน ๆ ไป อันที่จริงแล้ว ฮาร์เลย์ เดวิดสันยังสามารถวัดความเร็วในการหมุนของพัดลมระบายอากาศของโรงงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานได้อีกด้วย

ณ ปัจจุบัน ระบบดังกล่าวได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทเป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดระยะเวลาการผลิตตามคำสั่งซื้อใหม่จาก 21 วันเหลือเพียงประมาณหกชั่วโมงเท่านั้น

การผลิตแบบครบวงจรคือแนวทางที่เหมาะสม

ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับเศรษฐกิจของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังให้ผลิตภัณฑ์มีการปรับเป็นส่วนตัวและเร็วขึ้นมากกว่าเคย แนวโน้มนี้ผลักดันให้มีพื้นที่การผลิตแบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิต เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยี ส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรม เช่น Omron 3-i กระบวนการผลิตร่วมกับคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร รวมทั้งระบบการผลิตแบบครบวงจร

กลุ่มที่ปรับใช้ในช่วงเริ่มต้น รวมทั้งฮาร์เลย์ เดวิดสัน ต่างเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และอยู่ในฐานะที่ล้ำหน้ากว่าบริษัทคู่แข่ง คุณอาจเป็นบริษัทต่อไป! คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พบกับอีกสองแนวคิดของ 3-i ซีรี่ย์ สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ในหัวข้อ "ความชาญฉลาด" และ "การสื่อสารโต้ตอบ"

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด