View as One Page

อนาคตด้านการผลิต: ศูนย์ควบคุมประธานกรรมการบริหารอัจฉริยะ1 / 6 1 / 6 อนาคตด้านการผลิต: ศูนย์ควบคุมประธานกรรมการบริหารอัจฉริยะ

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตเพื่อบูรณาการการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปรับกระบวนการให้เป็นระบบอัตโนมัติ (ดังที่กล่าวไว้ใน ส่วนที่ 1) และรับข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับข้อมูลที่เหมาะสมสามารถชี้แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและระบุโอกาสการเติบโตได้ คล้ายกับการงมเข็มในมหาสมุทร เพราะเครื่องจักรได้สร้างข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยมีการเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้ผลิตสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้โดยเปรียบให้ประธานกรรมการบริหารเป็นบานกระจกที่สะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด ตัวอย่างหนึ่งคือ ห้องทำงานประธานกรรมการบริหารในอนาคตของ OMRON จะรวบรวมข้อมูลที่สร้างจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในโรงงานต่าง ๆ ก่อนใช้ประโยชน์จากระบบซอฟต์แวร์ภายนอก เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟ แผนภูมิวงกลม หรือเครื่องวัดความเร็ว ซึ่งช่วยให้ประธานกรรมการบริหารระบุจุดติดขัดและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ผลิตได้รับประโยชน์:

Read more
2 / 6 2 / 6 การกำหนดสถานะความสมบูรณ์ในการดำเนินงานทั้งหมดได้ทันที

เนื่องจากระบบอัตโนมัติล่าสุดและส่วนประกอบต่าง ๆ ในโรงงานของ Omron มีการเชื่อมต่ออย่างอัจฉริยะในปัจจุบัน จึงช่วยให้ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงได้ สำหรับการกรองข้อมูลและคัดแยกข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบซอฟต์แวร์ภายนอก เช่น ระบบการดำเนินการผลิตขั้นสูงของ Arcstone เพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ประธานกรรมการบริหารสามารถกำหนดประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดนี้ การมีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและระดับผลผลิตของโรงงาน ประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) จำนวนการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ รวมถึงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการฟื้นตัว ประธานกรรมการบริหารจะคาดการณ์การหยุดชะงักในการดำเนินงานได้ดีขึ้น และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการหยุดชะงักดังกล่าว

Read more
3 / 6 3 / 6 การวินิจฉัยทำได้ง่าย ๆ

แดชบอร์ดอัจฉริยะของ Fujitsu ในที่นี้ช่วยให้ประธานกรรมการบริหารสามารถประเมินประสิทธิภาพของโรงงานทุกแห่งได้อย่างง่ายดายโดยการให้ข้อมูลที่ละเอียด เช่น ระดับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ อัตราผลตอบแทน การใช้พลังงาน และระดับความพร้อมของสายการผลิตทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งโรงงาน ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ประธานกรรมการบริหารสามารถดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสม และปรับกระแสงานเพื่อขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ทั้งสองอย่างนี้อาจช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานโดยรวมได้

นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังนำเสนอสายการผลิตที่มองเห็นได้ ซึ่งช่วยให้ประธานกรรมการบริหารระบุส่วนของสายงานที่หยุดชะงักได้ง่ายขึ้น ในกรณีนี้ เราเห็นได้ว่าสายงาน A บางส่วนกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องจักร หากต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว ผู้ผลิตสามารถลดเวลาและต้นทุนที่เกิดจากจุดติดขัด

Read more
4 / 6 4 / 6 การป้องกันดีกว่าการแก้ไข

ประธานกรรมการบริหารเผชิญสถานการณ์เดียวกันในสไลด์ก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อมองลึกลงไปว่าอุปกรณ์ใดที่ทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก ในกรณีนี้ จุดติดขัดในสายงาน A เกิดจากปัญหาของเครื่องพิมพ์และพนักงานที่ปฏิบัติหลายหน้าที่สองคน

แดชบอร์ดยังแสดงให้เห็นว่าสายการผลิตลำดับใดที่ต้องดำเนินการก่อนจะมีการหยุดชะงัก รายละเอียดการหยุดชะงักของสายงานเมื่อไม่นานนี้ (เช่น ไม่มีกระดาษ การพิมพ์ผิดพลาด) ปริมาณงานและระดับผลผลิตต่อชั่วโมง

ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนการบำรุงรักษาแบบเชิงรุกให้เป็นแบบคาดการณ์ได้ เนื่องจากสามารถกำหนดได้ว่าเครื่องจักรใดต้องซ่อมบำรุงก่อนที่จะชำรุด ซึ่งไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดำเนินการของโรงงาน แต่ยังประหยัดต้นทุนการบำรุงรักษาเป็นประจำด้วย ขณะเดียวกัน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยการบริหารสินค้าคงคลังได้ทันเวลา ซึ่งจะลดพื้นที่และต้นทุนที่จำเป็นในการจัดเก็บสินค้าคงคลังส่วนเกิน

Read more
5 / 6 5 / 6 การระบุประเทศที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างทันเวลา

แดชบอร์ดอัจฉริยะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ ในที่นี้ เราจะเห็นว่าถึงแม้โรงงานในฮอลแลนด์จะผลิตผลิตภัณฑ์โดยรวมที่มีคุณภาพดีมากกว่าประเทศจีน แต่จีนก็มีการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปในปริมาณมากกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงงานในประเทศจีนมีการตรวจแก้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองมากกว่า ก่อนถึงขั้นตอนการผลิตสุดท้าย ประธานกรรมการบริหารสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อระบุประเทศที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน และขอบเขตทั่วไปที่ประเทศเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือ

Read more
6 / 6 6 / 6 เข้าใจจังหวะของภูมิภาคต่าง ๆ

แดชบอร์ดนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตที่มีการดำเนินงานทั่วโลก ช่วยให้ประธานกรรมการบริหารเปรียบเทียบการดำเนินงานของตนเอง ในแง่ของอุปกรณ์ พลังงาน และประสิทธิภาพการบริหาร รวมทั้งจากภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น แดชบอร์ดจะแสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจของผู้ผลิต เช่น การออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในบางประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประธานกรรมการบริหารจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น

Read more

อนาคตด้านการผลิต: ศูนย์ควบคุมประธานกรรมการบริหารอัจฉริยะ

1 / 6 1 / 6 อนาคตด้านการผลิต: ศูนย์ควบคุมประธานกรรมการบริหารอัจฉริยะ

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตเพื่อบูรณาการการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปรับกระบวนการให้เป็นระบบอัตโนมัติ (ดังที่กล่าวไว้ใน ส่วนที่ 1) และรับข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับข้อมูลที่เหมาะสมสามารถชี้แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและระบุโอกาสการเติบโตได้ คล้ายกับการงมเข็มในมหาสมุทร เพราะเครื่องจักรได้สร้างข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยมีการเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้ผลิตสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ได้โดยเปรียบให้ประธานกรรมการบริหารเป็นบานกระจกที่สะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด ตัวอย่างหนึ่งคือ ห้องทำงานประธานกรรมการบริหารในอนาคตของ OMRON จะรวบรวมข้อมูลที่สร้างจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในโรงงานต่าง ๆ ก่อนใช้ประโยชน์จากระบบซอฟต์แวร์ภายนอก เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟ แผนภูมิวงกลม หรือเครื่องวัดความเร็ว ซึ่งช่วยให้ประธานกรรมการบริหารระบุจุดติดขัดและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ผลิตได้รับประโยชน์:

Read more
2 / 6 2 / 6 การกำหนดสถานะความสมบูรณ์ในการดำเนินงานทั้งหมดได้ทันที

เนื่องจากระบบอัตโนมัติล่าสุดและส่วนประกอบต่าง ๆ ในโรงงานของ Omron มีการเชื่อมต่ออย่างอัจฉริยะในปัจจุบัน จึงช่วยให้ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงได้ สำหรับการกรองข้อมูลและคัดแยกข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบซอฟต์แวร์ภายนอก เช่น ระบบการดำเนินการผลิตขั้นสูงของ Arcstone เพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ประธานกรรมการบริหารสามารถกำหนดประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดนี้ การมีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและระดับผลผลิตของโรงงาน ประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) จำนวนการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ รวมถึงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการฟื้นตัว ประธานกรรมการบริหารจะคาดการณ์การหยุดชะงักในการดำเนินงานได้ดีขึ้น และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการหยุดชะงักดังกล่าว

Read more
3 / 6 3 / 6 การวินิจฉัยทำได้ง่าย ๆ

แดชบอร์ดอัจฉริยะของ Fujitsu ในที่นี้ช่วยให้ประธานกรรมการบริหารสามารถประเมินประสิทธิภาพของโรงงานทุกแห่งได้อย่างง่ายดายโดยการให้ข้อมูลที่ละเอียด เช่น ระดับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ อัตราผลตอบแทน การใช้พลังงาน และระดับความพร้อมของสายการผลิตทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งโรงงาน ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ประธานกรรมการบริหารสามารถดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสม และปรับกระแสงานเพื่อขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ทั้งสองอย่างนี้อาจช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานโดยรวมได้

นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังนำเสนอสายการผลิตที่มองเห็นได้ ซึ่งช่วยให้ประธานกรรมการบริหารระบุส่วนของสายงานที่หยุดชะงักได้ง่ายขึ้น ในกรณีนี้ เราเห็นได้ว่าสายงาน A บางส่วนกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องจักร หากต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว ผู้ผลิตสามารถลดเวลาและต้นทุนที่เกิดจากจุดติดขัด

Read more
4 / 6 4 / 6 การป้องกันดีกว่าการแก้ไข

ประธานกรรมการบริหารเผชิญสถานการณ์เดียวกันในสไลด์ก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อมองลึกลงไปว่าอุปกรณ์ใดที่ทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก ในกรณีนี้ จุดติดขัดในสายงาน A เกิดจากปัญหาของเครื่องพิมพ์และพนักงานที่ปฏิบัติหลายหน้าที่สองคน

แดชบอร์ดยังแสดงให้เห็นว่าสายการผลิตลำดับใดที่ต้องดำเนินการก่อนจะมีการหยุดชะงัก รายละเอียดการหยุดชะงักของสายงานเมื่อไม่นานนี้ (เช่น ไม่มีกระดาษ การพิมพ์ผิดพลาด) ปริมาณงานและระดับผลผลิตต่อชั่วโมง

ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนการบำรุงรักษาแบบเชิงรุกให้เป็นแบบคาดการณ์ได้ เนื่องจากสามารถกำหนดได้ว่าเครื่องจักรใดต้องซ่อมบำรุงก่อนที่จะชำรุด ซึ่งไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดำเนินการของโรงงาน แต่ยังประหยัดต้นทุนการบำรุงรักษาเป็นประจำด้วย ขณะเดียวกัน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยการบริหารสินค้าคงคลังได้ทันเวลา ซึ่งจะลดพื้นที่และต้นทุนที่จำเป็นในการจัดเก็บสินค้าคงคลังส่วนเกิน

Read more
5 / 6 5 / 6 การระบุประเทศที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างทันเวลา

แดชบอร์ดอัจฉริยะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเปรียบเทียบวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ ในที่นี้ เราจะเห็นว่าถึงแม้โรงงานในฮอลแลนด์จะผลิตผลิตภัณฑ์โดยรวมที่มีคุณภาพดีมากกว่าประเทศจีน แต่จีนก็มีการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปในปริมาณมากกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงงานในประเทศจีนมีการตรวจแก้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองมากกว่า ก่อนถึงขั้นตอนการผลิตสุดท้าย ประธานกรรมการบริหารสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อระบุประเทศที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน และขอบเขตทั่วไปที่ประเทศเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือ

Read more
6 / 6 6 / 6 เข้าใจจังหวะของภูมิภาคต่าง ๆ

แดชบอร์ดนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตที่มีการดำเนินงานทั่วโลก ช่วยให้ประธานกรรมการบริหารเปรียบเทียบการดำเนินงานของตนเอง ในแง่ของอุปกรณ์ พลังงาน และประสิทธิภาพการบริหาร รวมทั้งจากภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น แดชบอร์ดจะแสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจของผู้ผลิต เช่น การออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในบางประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประธานกรรมการบริหารจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น

Read more

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด