สร้างสรรค์อนาคตใหม่เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

สร้างสรรค์อนาคตใหม่เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลดิจิทัลได้เปลี่ยนวิธีที่เราทำงานและวิธีการทำงานร่วมกัน ซึ่งล้วนสืบเนื่องมาจากความก้าวลํ้าของระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ด้วยความก้าวหน้านี้ทำให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก พร้อมกับการลดต้นทุนและอัตราการบาดเจ็บ

แต่สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่และพนักงานในบริษัทต่าง ๆ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานก็ยังคงเป็นจุดมุ่งเน้นสำคัญและเป็นประเด็นที่ต้องปรึกษาหารือร่วมกัน เพราะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แท้จริงแล้ว ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบัน โดยเหตุผลมีดังนี้

ความกังวลด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นของภาคการผลิต

ในปี พ.ศ. 2557 มี ผู้เสียชีวิตประมาณ 2.3 ล้านคน จากการทำงานในทั่วโลก อ้างอิงจากสถาบันด้านความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานของสิงคโปร์ โดย 15% ของผู้เสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ประเทศสิงคโปร์ อุตสาหกรรมการผลิตเป็นสถานที่เกิดการบาดเจ็บมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคืออุตสาหกรรมก่อสร้าง แนวโน้มนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจชั้นนำต่าง ๆ ของโลก เช่น ประเทศจีน เป็นต้น

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

โชคดีที่ทุกวันนี้มีการนำหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มีความคล่องแคล่วมาใช้แทนเครื่องจักรขนาดใหญ่รูปแบบเดิม ๆ มากขึ้น หุ่นยนต์เหล่านี้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้สูง และนำไปใช้ในงานอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว

เห็นได้ชัดว่า หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์หรือ Cobot เหล่านี้ "มีอิสระ" ในการทำงาน ทำให้สามารถร่วมงานกับมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิด การประสานงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรอย่างแปลกใหม่นี้ เป็นการนำความแม่นยำและความรวดเร็วของหุ่นยนต์มาผสานกับความชำนาญและความช่างคิดของมนุษย์

Cobot เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศของสถานที่ทำงานที่มีความอัจฉริยะ ซึ่งมีจุดเด่นในด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยรูปแบบใหม่ การฝึกอบรมที่เน้นความสมจริง และค่านิยมปลอดภัยไว้ก่อน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ

อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบปลอดภัยรุ่น Omron NE1A

อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบปลอดภัยรุ่น Omron NE1A

ขณะนี้ อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายแบบปลอดภัย (Safety Network Controllers) ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่พร้อมแล้วสำหรับหน่วยงานผู้ผลิต เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ ในบางรุ่นสามารถรองรับอินพุตและเอาต์พุตมากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์และองค์ประกอบด้านความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ ดังเช่นรีเลย์และสวิตช์ อย่างเช่น Omron NE1A ซึ่งมีฟังก์ชันสำหรับระบบเครือข่าย สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำการตรวจสอบจากระยะไกลแบบเรียลไทม์

ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีความอัจฉริยะ

ตัวพลิกโฉมการทำงานอีกอย่างหนึ่งที่อาจเป็นไปได้คือ ยานพาหนะภายในอาคารแบบอัตโนมัติ (Autonomous Indoor Vehicles - AIV) เช่น Omron Lynxซึ่งเป็นวิทยาการหุ่นยนต์ระดับแนวหน้า AIV เหล่านี้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและนำทางด้วยตัวเองในพื้นที่แคบ โดยใช้เลเซอร์และเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในตัว Lynx มีเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ SLAM ที่ช่วยให้ทำความคุ้นเคยและจดจำสิ่งรอบข้างได้อย่างรวดเร็วและโดยอัตโนมัติด้วย

ระบบ AR และ VR สำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้นานมาแล้ว การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยโดยทั่วไปต่างต้องอาศัยสื่อการฝึกอบรมแบบตายตัว ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือหนังสือคู่มือ เมื่อมี การใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือนเพื่อยกระดับความสมจริงและมีการโต้ตอบ ในอนาคตผู้เข้ารับการฝึกจะสามารถฝึกฝนมาตรการความปลอดภัยในชีวิตจริง ภายใต้ขอบเขตสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีความปลอดภัย

แนวคิดและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

เหนือสิ่งอื่นใด ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานควรเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมดในองค์กรควรให้การสนับสนุน ในขณะเดียวกัน องค์กรที่กำกับดูแลระดับนานาชาติ และองค์กรระดับประเทศ เช่น สภาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานของประเทศสิงคโปร์(WSHC) ก็ยังครองความเป็นหนึ่งในด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล และ กฏหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานของ WSHC

วิธีการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงมาตรฐาน วัฒนธรรม และการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน ในอนาคตอันใกล้ เราคาดหวังว่าเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานจะยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญ ท่ามกลางกระแสของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร

ด้วย ระบบและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ผ่านการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น Omron จึงพร้อมช่วยเหลือธุรกิจที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพและความปลอดภัย พึงระลึกไว้เสมอว่า พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของบริษัททุกแห่ง และเป็นกุญแจสำคัญของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด