หุ่นยนต์เป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของ SME

หุ่นยนต์เป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จของ SME

Swaminathan Vangal-Ramamurthy ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจหุ่นยนต์, Omron เอเชีย-แปซิฟิก

SME ในสิงคโปร์คือองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจ โดยมีสัดส่วน เกือบครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสิงคโปร์ (GDP) และคิดเป็นมากกว่า ร้อยละ 99 ของบริษัทสิงคโปร์ ผมได้สนทนากับผู้นำที่ประกอบกิจการ SME และได้ทราบว่าผู้ประกอบการมักมองการวางแผนระยะยาวโดยไร้ข้อผิดพลาดด้วยตนเองเป็นเรื่องท้าทาย พวกเขามักมีข้อจำกัดจากความท้าทายทางธุรกิจในแต่ละวัน เช่น ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนทรัพยากร

อันที่จริง ยากที่จะนึกภาพการว่ายน้ำหลายรอบ ขณะคุณตะเกียกตะกายพยุงตัวลอยน้ำ อย่างไรก็ตาม SME สามารถมีข้อได้เปรียบจากการพึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยคว้าโอกาสที่มีเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปก้าวไปข้างหน้า

ในฐานะประเทศ สิงคโปร์ทราบอยู่แล้วว่าการจะเป็นประเทศอัจฉริยะอย่างแท้จริงได้นั้น เราต้องรับเทคโนโลยีเข้ามาในทุกแง่มุมของชีวิตโดยเร็ว เพื่อเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตผล เพื่อควบคุมเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงชีวิตของพวกเราและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งสำหรับ SME แล้วไม่ต่างกันเลย ทว่าข้อดีสำหรับ SME คือการมีขนาดเล็กกว่าทำให้โดยมากแล้วการดำเนินงานมีความว่องไวกว่า และสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว

วิทยาการหุ่นยนต์คือกุญแจเปิดทาง

เนื่องจากผู้บริโภคสมัยใหม่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้นอยู่เสมอ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ใช่ซึ่งผู้ประกอบ SME บางรายต้องการ ทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่าง ๆ หุ่นยนต์ช่วยธุรกิจเอาชนะอุปสรรคที่พบได้ทั่วไป เช่น การขาดแคลนกำลังคน และการสิ้นเปลืองทรัพยากร

อีกทั้งหุ่นยนต์ยังฉลาดขึ้น การติดตั้งถูกลง และใช้งานง่ายขึ้น ในการผลิต วิทยาการหุ่นยนต์มีแนวโน้มเพิ่มผลิตผลเนื่องจากทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการหยุดชะงักน้อยจนถึงไม่มีเลย และสามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาได้อีกด้วย

ที่สำคัญกว่านั้น วิทยาการหุ่นยนต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่แม่นยำ สามารถมอบกระบวนการที่มีคุณภาพสูงขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ในภูมิทัศน์การผลิตปัจจุบันที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับแต่งอยู่เรื่อย ๆ และปรับปรุงอยู่เป็นประจำ วิทยาการหุ่นยนต์สามารถมอบการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วผ่านสายการผลิตที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้มากขึ้น

แต่หุ่นยนต์จะแทนที่มนุษย์หรือไม่?

ในความเป็นจริง หุ่นยนต์สามารถทำงานควบคู่มนุษย์ ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่มนุษย์ได้ สำหรับคนหนึ่งแล้ว หุ่นยนต์สามารถทำงานง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ ช่วยให้แรงงานมนุษย์จดจ่อกับงานเร่งเร้ามากกว่าพร้อมความพึงพอใจในงานสูงขึ้น แรงงานมนุษย์ยังสามารถยกระดับเมื่อได้เพิ่มพูนทักษะและฝึกอบรมใหม่เพื่อใช้งานหุ่นยนต์เหล่านี้

หุ่นยนต์ได้พัฒนาแล้ว

ปัจจุบัน หุ่นยนต์ได้พัฒนาจากที่เคยซับซ้อน เทอะทะ และแทบเคลื่อนที่ไม่ได้ หุ่นยนต์มากมายในปัจจุบันสามารถสวมใส่ได้! ผมพบผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้เล็กน้อยด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการใช้หุ่นยนต์อย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเรื่องดีเยี่ยมในการนำหุ่นยนต์เข้าสู่หน่วยงานบริการอย่างการดูแลสุขภาพและ การบริการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณสมบัติแรก

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแปลกใหม่ปัจจุบัน ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องคิดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่ออยู่รอด SME มากมายจะต้องสร้างรูปแบบใหม่ของตนเองอย่างต่อเนื่องและเลือกรับรูปแบบธุรกิจที่เข้ากันได้ดีสุดกับธุรกิจของตน มิเช่นนั้นแล้วจะปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ทัน

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด