การจราจรที่คล่องตัวสำหรับอนาคตที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดบ้างไหมเมื่อคุณต้องเผชิญกับภาวะจราจรติดขัดหรือคุณเคยตกอยู่ในอันตรายตอนที่คุณพยายามข้ามถนนหรือไม่

รถยนต์เป็นเครื่องจักรกลที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ซึ่งช่วยทำให้การขนส่งของมนุษย์และการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นก็ทำให้สภาวะบนท้องถนนเกิดความหนาแน่นและมีอันตราย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของผู้คน ตลอดจนการขนส่งของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมในเมือง ความหนาแน่นและอุบัติเหตุทางจราจรที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนยานพาหนะนั้นได้กลายมาเป็นปัญหาที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียที่เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่วางแผนการพัฒนาในเมืองรายหนึ่งกล่าวถึงความกังวลของเขาว่า “ความหนาแน่นของการจราจรส่งผลกระทบต่อการไหลของสินค้า ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของเรา ผู้คนก็พยายามที่จะข้ามถนนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการเบียดผ่านช่องเล็กๆ ระหว่างรถที่ติดเป็นแถวยาวเหยียดอยู่บนท้องถนน เราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้มีศักยภาพสูงขึ้นและเพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนมีความปลอดภัยบนท้องถนน”

เพื่อตอบสนองต่อประเด็นความกังวลนั้น Omron จึงขอนำเสนอระบบควบคุมการจราจรสำหรับเมืองต่างๆ ในเอเชีย ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Omron ระบบนี้ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการไหลของยานพาหนะและคนเดินเท้า ตลอดจนทำให้สามารถควบคุมการจราจรซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แบบเรียลไทม์

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด