View as One Page

อนาคตด้านการผลิต: ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม1 / 7 หุ่นยนต์เสริมกำลังโรงงานอัจฉริยะ

เนื่องด้วยการขาดแคลนกำลังคน ค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินที่สูงขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็นเวลาเหมาะสมสำหรับผู้ผลิตในสิงคโปร์ที่จะปรับใช้อุตสาหกรรม 4.0 และแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดีขึ้น จากข้อมูลของ Boston Consulting Group, อุตสาหกรรม 4.0 คาดว่าจะเพิ่มผลิตภาพของแรงงานอีกร้อยละ 30 และเพิ่มยอดการผลิตโดยรวมเป็น 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี 2567 นี่เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มยังคงส่งเสริมเศรษฐกิจของสิงคโปร์ต่อไปในอนาคตเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20

การจะบรรลุเป้าหมายนี้ เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้ ในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่ศูนย์ระบบอัตโนมัติสิงคโปร์ของเรา เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตได้รับประโยชน์จากโรงงานที่เชื่อมโยงถึงกัน เป็นอัตโนมัติ (ส่วนที่ 1) และชาญฉลาด (ส่วนที่ 2) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราประสานงานกับผู้ผลิตในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพ เพื่อสำรวจการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และหุ่นยนต์ในการดำเนินงาน

นี่คือเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่าโรงงานอัจฉริยะจะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Read more
2 / 7 พบกับเพื่อนร่วมงานใหม่: หุ่นยนต์หลายโมดูลอัจฉริยะ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ OMRON LD คือยานพาหนะอัจฉริยะขับเคลื่อนอิสระ (AIV) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุด ขณะหลบหลีกมนุษย์และสิ่งกีดขวางในการขนส่งวัสดุไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

ลูกค้ารายหนึ่งที่นำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ OMRON LD ไปใช้คือ GlobalFoundries . ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำรายนี้ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่จำนวน 42 หน่วยเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุในสายการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพของพนักงานได้ร้อยละ 25

Read more
3 / 7 ควบคุมคุณภาพในชั่วพริบตา

ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต FH พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจัดแสงฝังในกล้องนี้ ถ่ายภาพความคมชัดสูงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และใช้การประมวลผลภาพพร้อมการจัดแสงจากหลายมุม เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องภายนอก ระบบนี้สามารถตรวจจับรอยขีดข่วนขนาดเล็ก รอยแตก และแม้แต่ความแตกต่างในชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งสายตามนุษย์สังเกตเห็นได้ยาก นี่ไม่เพียงลดโอกาสในการส่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่บกพร่องไปยังผู้บริโภค แต่ยังตัดความจำเป็นในการลงมือตรวจสอบ ซึ่งช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นงานที่มีมูลค่าสูงกว่าได้

Read more
4 / 7 การระบุข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์

ในกรณีนี้ ระบบ FH พบรอยขีดข่วนบนการ์ด SD ที่ได้ถ่ายภาพไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้ และเน้นบริเวณที่มีข้อบกพร่องด้วยสีแดง ด้วยขนาดของรอยขีดข่วนและข้อจำกัดการมองเห็นภายใต้แสงทั่วไป การตรวจหาข้อบกพร่องด้วยตาเปล่าจะเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก

ระบบยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติของเซ็นเซอร์อัจฉริยะ IO-Link ด้วยเช่นกัน เซ็นเซอร์เหล่านี้จะแจ้งผู้ควบคุมว่าเซ็นเซอร์ใดขาดการเชื่อมต่อ ระยะเวลาการใช้งาน ผู้จัดจำหน่ายและรุ่นของเซ็นเซอร์ และอีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ที่เซ็นเซอร์ระบุ สามารถช่วยให้ผู้ใช้เฝ้าสังเกตสภาพของเซ็นเซอร์ และแจ้งให้ดำเนินการบำรุงรักษาก่อนที่เซ็นเซอร์จะขัดข้อง ความสามารถในการคาดการณ์การบำรุงรักษานี้ช่วยประหยัดเวลาการผลิตอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักที่คาดเดาไม่ได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ ซึ่งต้องเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัญหา

Read more
5 / 7 การอ่านตีความ

ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต FH ยกระดับเทคโนโลยีการตรวจจับภาพ เพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยการมองเห็นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ระบบจะใช้กล้องสองตัวสำหรับถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพและยืนยันรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดังเช่นรหัส QR และข้อความตีพิมพ์ โดยสามารถอ่านตัวอักษรในรูปภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตีพิมพ์อย่างถูกต้อง ระบบนี้สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยความเร็วสูงพร้อมความแม่นยำ ช่วยให้ผู้ควบคุมมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์สามารถรับรู้และอ่านตัวอักษรในรูปภาพต่าง ๆ รวมถึงอ่านบาร์โคด (รวมทั้งรหัส QR ที่เห็นในภาพ) และตรวจสอบคุณภาพของรหัส จึงช่วยให้การตรวจสอบและการวัดทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้การตั้งโปรแกรมที่ซับซ้อน

Read more
6 / 7 ข้อมูลที่ใกล้เพียงปลายนิ้ว

สามารถรับข้อมูลที่ถ่ายภาพด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต FH จากอุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อฐานข้อมูลรุ่น NJ อุปกรณ์ควบคุมมีความสามารถในการส่งและรับข้อมูลไปยังและจากระบบบริหารฐานข้อมูลใด ๆ ที่รองรับ เช่น Microsoft SQL, Oracle ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตดึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะได้โดยง่าย (เช่น วันหมดอายุ และรหัสกำกับสินค้า) เมื่อจำเป็น และตรวจสอบแหล่งที่มาได้ดีขึ้นเพื่อลดการปลอมแปลง ซึ่งจะลดการสูญเสียจากการเรียกคืนเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชุด นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถ่ายภาพไว้สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงลึก หรือนำไปแบ่งปันกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าได้

Read more
7 / 7 ไม่หกเลอะเทอะอีกต่อไป

ในการขับเคลื่อนปริมาณงานการผลิตให้สูงขึ้น ผู้ผลิตต้องเพิ่มความเร็วเครื่องจักรที่ใช้ขนส่งวัสดุในสายการผลิตจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากวัสดุนั้นบรรจุของเหลว การเพิ่มความเร็วเครื่องจักรอาจเป็นเหตุให้ของเหลวกระฉอกได้ จึงจำเป็นต้องรอเวลาให้ของเหลวนิ่งก่อนดำเนินการต่อ เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนของ OMRON จะช่วยย่นเวลารอ ด้วยการควบคุมการเพิ่มและลดความเร็วการเคลื่อนไหวของของเหลวเพื่อทำให้ของเหลวนิ่ง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน

เทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของฝรั่งเศส ใช้ประโยชน์จากระบบลดการสั่นสะเทือน เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอีกร้อยละ 30 โดยไม่ประสบกับการหกกระเด็น

นอกเหนือจากของเหลวแล้ว เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนของ OMRON ยังเป็นประโยชน์ในการป้องกันพื้นผิวแก้วจากการไถลระหว่างการขนถ่ายวัสดุด้วยความเร็วสูงอีกด้วย

Read more

อนาคตด้านการผลิต: ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

1 / 7 หุ่นยนต์เสริมกำลังโรงงานอัจฉริยะ

เนื่องด้วยการขาดแคลนกำลังคน ค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินที่สูงขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็นเวลาเหมาะสมสำหรับผู้ผลิตในสิงคโปร์ที่จะปรับใช้อุตสาหกรรม 4.0 และแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดีขึ้น จากข้อมูลของ Boston Consulting Group, อุตสาหกรรม 4.0 คาดว่าจะเพิ่มผลิตภาพของแรงงานอีกร้อยละ 30 และเพิ่มยอดการผลิตโดยรวมเป็น 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี 2567 นี่เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มยังคงส่งเสริมเศรษฐกิจของสิงคโปร์ต่อไปในอนาคตเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20

การจะบรรลุเป้าหมายนี้ เรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้ ในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่ศูนย์ระบบอัตโนมัติสิงคโปร์ของเรา เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตได้รับประโยชน์จากโรงงานที่เชื่อมโยงถึงกัน เป็นอัตโนมัติ (ส่วนที่ 1) และชาญฉลาด (ส่วนที่ 2) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราประสานงานกับผู้ผลิตในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพ เพื่อสำรวจการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และหุ่นยนต์ในการดำเนินงาน

นี่คือเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่าโรงงานอัจฉริยะจะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Read more
2 / 7 พบกับเพื่อนร่วมงานใหม่: หุ่นยนต์หลายโมดูลอัจฉริยะ

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ OMRON LD คือยานพาหนะอัจฉริยะขับเคลื่อนอิสระ (AIV) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุด ขณะหลบหลีกมนุษย์และสิ่งกีดขวางในการขนส่งวัสดุไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

ลูกค้ารายหนึ่งที่นำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ OMRON LD ไปใช้คือ GlobalFoundries . ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำรายนี้ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่จำนวน 42 หน่วยเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุในสายการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพของพนักงานได้ร้อยละ 25

Read more
3 / 7 ควบคุมคุณภาพในชั่วพริบตา

ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต FH พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจัดแสงฝังในกล้องนี้ ถ่ายภาพความคมชัดสูงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และใช้การประมวลผลภาพพร้อมการจัดแสงจากหลายมุม เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องภายนอก ระบบนี้สามารถตรวจจับรอยขีดข่วนขนาดเล็ก รอยแตก และแม้แต่ความแตกต่างในชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งสายตามนุษย์สังเกตเห็นได้ยาก นี่ไม่เพียงลดโอกาสในการส่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่บกพร่องไปยังผู้บริโภค แต่ยังตัดความจำเป็นในการลงมือตรวจสอบ ซึ่งช่วยให้พนักงานมุ่งเน้นงานที่มีมูลค่าสูงกว่าได้

Read more
4 / 7 การระบุข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์

ในกรณีนี้ ระบบ FH พบรอยขีดข่วนบนการ์ด SD ที่ได้ถ่ายภาพไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้ และเน้นบริเวณที่มีข้อบกพร่องด้วยสีแดง ด้วยขนาดของรอยขีดข่วนและข้อจำกัดการมองเห็นภายใต้แสงทั่วไป การตรวจหาข้อบกพร่องด้วยตาเปล่าจะเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก

ระบบยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติของเซ็นเซอร์อัจฉริยะ IO-Link ด้วยเช่นกัน เซ็นเซอร์เหล่านี้จะแจ้งผู้ควบคุมว่าเซ็นเซอร์ใดขาดการเชื่อมต่อ ระยะเวลาการใช้งาน ผู้จัดจำหน่ายและรุ่นของเซ็นเซอร์ และอีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ที่เซ็นเซอร์ระบุ สามารถช่วยให้ผู้ใช้เฝ้าสังเกตสภาพของเซ็นเซอร์ และแจ้งให้ดำเนินการบำรุงรักษาก่อนที่เซ็นเซอร์จะขัดข้อง ความสามารถในการคาดการณ์การบำรุงรักษานี้ช่วยประหยัดเวลาการผลิตอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักที่คาดเดาไม่ได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ ซึ่งต้องเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัญหา

Read more
5 / 7 การอ่านตีความ

ระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต FH ยกระดับเทคโนโลยีการตรวจจับภาพ เพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยการมองเห็นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ระบบจะใช้กล้องสองตัวสำหรับถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพและยืนยันรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดังเช่นรหัส QR และข้อความตีพิมพ์ โดยสามารถอ่านตัวอักษรในรูปภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตีพิมพ์อย่างถูกต้อง ระบบนี้สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยความเร็วสูงพร้อมความแม่นยำ ช่วยให้ผู้ควบคุมมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้ เนื่องจากซอฟต์แวร์สามารถรับรู้และอ่านตัวอักษรในรูปภาพต่าง ๆ รวมถึงอ่านบาร์โคด (รวมทั้งรหัส QR ที่เห็นในภาพ) และตรวจสอบคุณภาพของรหัส จึงช่วยให้การตรวจสอบและการวัดทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้การตั้งโปรแกรมที่ซับซ้อน

Read more
6 / 7 ข้อมูลที่ใกล้เพียงปลายนิ้ว

สามารถรับข้อมูลที่ถ่ายภาพด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต FH จากอุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อฐานข้อมูลรุ่น NJ อุปกรณ์ควบคุมมีความสามารถในการส่งและรับข้อมูลไปยังและจากระบบบริหารฐานข้อมูลใด ๆ ที่รองรับ เช่น Microsoft SQL, Oracle ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตดึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะได้โดยง่าย (เช่น วันหมดอายุ และรหัสกำกับสินค้า) เมื่อจำเป็น และตรวจสอบแหล่งที่มาได้ดีขึ้นเพื่อลดการปลอมแปลง ซึ่งจะลดการสูญเสียจากการเรียกคืนเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชุด นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถ่ายภาพไว้สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงลึก หรือนำไปแบ่งปันกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าได้

Read more
7 / 7 ไม่หกเลอะเทอะอีกต่อไป

ในการขับเคลื่อนปริมาณงานการผลิตให้สูงขึ้น ผู้ผลิตต้องเพิ่มความเร็วเครื่องจักรที่ใช้ขนส่งวัสดุในสายการผลิตจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากวัสดุนั้นบรรจุของเหลว การเพิ่มความเร็วเครื่องจักรอาจเป็นเหตุให้ของเหลวกระฉอกได้ จึงจำเป็นต้องรอเวลาให้ของเหลวนิ่งก่อนดำเนินการต่อ เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนของ OMRON จะช่วยย่นเวลารอ ด้วยการควบคุมการเพิ่มและลดความเร็วการเคลื่อนไหวของของเหลวเพื่อทำให้ของเหลวนิ่ง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน

เทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของฝรั่งเศส ใช้ประโยชน์จากระบบลดการสั่นสะเทือน เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตอีกร้อยละ 30 โดยไม่ประสบกับการหกกระเด็น

นอกเหนือจากของเหลวแล้ว เทคโนโลยีลดการสั่นสะเทือนของ OMRON ยังเป็นประโยชน์ในการป้องกันพื้นผิวแก้วจากการไถลระหว่างการขนถ่ายวัสดุด้วยความเร็วสูงอีกด้วย

Read more

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด