เทคโนโลยีอาจรักษาความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

สงกรานต์: เทศกาลแห่งข้าวและน้ำ

สงกรานต์เป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่าประทับใจที่สุดของประเทศไทย เทศกาลแห่งน้ำเป็นที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น เมื่อทั่วประเทศเปิดศึกปืนฉีดน้ำครั้งใหญ่ตลอดสามวัน ทั้งนี้ ประเทศไทยยึดมั่นในประเพณีสงกรานต์ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นปีใหม่ตามปฏิทินไทย แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

เศรษฐกิจและแรงงานสำคัญของไทยสัมพันธ์กับการปลูกข้าว ในช่วง 11 เดือนแรก ณ พฤศจิกายน 2558 ประเทศไทยส่งออก ข้าว 8,600,000 ตัน รวมมูลค่ากว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าการส่งออกข้าวคือ 1.3% ของ GDP ในปี 2557 ประเทศไทยยังคงรักษาตำแหน่งของผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ นำหน้าคู่แข่งจากเวียดนามและอินเดีย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงขึ้นหลายครั้ง อัตราการผลิตข้าวในประเทศไทยจึงลดลงประมาณ 17% ในปี 2559 เมื่อกลางปี 2558 ยังคงมีที่ดินเพาะปลูกข้าวกว่า 6 ล้านไร่ (960,000 เฮกตาร์) ที่ประสบภัยแล้ง ผลผลิตข้าวยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับเกษตรกร เช่นเดียวกับการเป็นอาหารสำหรับประชากรส่วนใหญ่ การหยุดชะงักของผลิตผลทางการเกษตรจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศคาดว่าเกิดขึ้นต่อไป ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพาะปลูกข้าวของไทย รวมทั้งการผลิตข้าวในทั่วโลก ประเทศไทยจะคงผลผลิตข้าวและเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองต่อไปได้อย่างไร?

ชามข้าวเพื่อโลก

ข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเจ็ดพันล้านคนทั่วโลก ซึ่งเอเชียมีการบริโภคข้าวมากกว่า 90% ในทั่วโลก การบริโภคข้าวทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น เพิ่มขึ้นจากประมาณ 50 ล้านตันเป็น 450 ล้านตันตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2553 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของประชากรทั่วโลก โดยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2 พันล้านคนภายในปี 2593

การตอบสนองความต้องการข้าวในทั่วโลกจะเป็นเรื่องยาก เนื่องด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การจะปลูกข้าวได้อย่างอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรจะต้องทดน้ำในนาข้าวด้วยปริมาณน้ำที่พอดี ในเวลาที่เหมาะสม เช่นเดียวกับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งต้องการอาหารและวิตามินในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ต้นข้าวก็ต้องการน้ำที่ชุ่มฉํ่าเพื่อการเจริญงอกงาม และต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่แห้งแล้ง

<ผลผลิตข้าวที่ลดลงอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากภัยแล้งไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงประเทศ ประชากร และเศษฐกิจของไทย แต่ยังอาจส่งผลกระทบในทั่วโลกด้วยเช่นกัน เราจะตรวจสอบให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารสำหรับคนไทยและประชากรโลกได้อย่างไร?

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีช่วยให้เกษตรกรรักษาผลผลิตข้าว แม้จะอยู่ในสภาวะแห้งแล้งได้อย่างไร? นักวิจัยในเท็กซัสได้สร้างระบบการทดน้ำอัตโนมัติ ที่จะรดน้ำต้นพืชเฉพาะปริมาณที่จำเป็น ในเวลาที่ต้นพืชต้องการน้ำ โดยใช้เซ็นเซอร์ดินที่ตรวจวัดว่าสภาพแวดล้อมมีความแห้งแล้งมากน้อยเพียงใด วิธีนี้จะให้ผลประโยชน์สองเท่า ข้อแรก ระบบจะจ่ายนํ้าให้ต้นข้าวในปริมาณที่พอเหมาะ และข้อสอง การจ่ายน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นนี้จะช่วยประหยัดน้ำและพลังงาน รวมทั้งป้องกันการรดน้ำมากเกินไป หรือการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้ประสิทธิภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ระบบการทดน้ำอัตโนมัติและระบบการใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ตัวควบคุมตรรกะตั้งโปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller) แสดงให้เห็นแล้วว่าระบบเหล่านี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ยังขจัดความสิ้นเปลืองได้ด้วย การปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกรมาจากการลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ที่มีราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาสูงสุดผ่านการใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติ

วันนี้ ระบบเซ็นเซอร์จะตรวจสอบเวลาในการรดน้ำพืชผลได้อย่างง่ายดาย เซ็นเซอร์ความชื้นที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ในการตรวจวัดระดับความชุ่มชื้นให้อยู่ภายใน 3% อย่างถูกต้อง จึงรับรองการควบคุมที่ดีและการตรวจสอบสภาพดินที่แม่นยำ สามารถป้อนข้อมูลเข้าในตัวควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วย เพื่อรักษาความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด จากนั้นจึงส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมหัวฉีดตั้งโปรแกรมได้ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ต้นพืชในปริมาณที่เหมาะสม

ในช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์สาดน้ำตลอดสามวัน เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานและการเฉลิมฉลองสำหรับทุกคน รวมทั้งเป็นการพักผ่อนจากอากาศร้อน บางทีในอนาคต เราจะเห็นพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยมีระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทั่วโลก ให้ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศและทั่วโลก

ระบบอัตโนมัติสร้างความสุขได้หรือไม่?
#ความเป็นไปได้ที่บริสุทธิ์

เรื่องราวทั้งหมด

เรื่องราวทั้งหมด